Članarina

Članarina za taborniško leto 2021/2022 znaša 55 EUR. Plačana članarina je tudi pogoj za udeležbo na vodovih srečanjih, vseh akcijah, zimovanju in letnem taborjenju.

Članarino se plača na TRR:
Društvo tabornikov Rod Tršati Tur, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0201 7001 2006 283
namen: ime priimek – članarina 2022, sklic: 00 01-ddmmllll (datum rojstva)