KLASIČNA LOKOSTRELSKA DISCIPLINA

6. člen

(1) Strelišče za KLD je razdeljeno na pasove, ki so široki vsaj dva metra.
(2) Na koncu vsakega pasu stoji tarča. Na njej je lice premera 80 cm, katerega središče je 130 cm oddaljeno od tal. Lice mora ustrezati mednarodnim pravilom FITA.

7. člen

(1) Tekmovalci so razdeljeni po starosti.
(2) V prvi kategoriji so tekmovalci stari 6 do 10 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 5, 7.5, 10 in 12.5 metrov.
(3) V drugi kategoriji so tekmovalci stari 11 do 15 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 12.5, 15, 17.5 in 20 metrov.
(4) Če tekmovalec s katerekoli razdalje zadane 0 točk, se zanj tekmovanje zaključi.

8. člen

(1) Na začetku strelnega pasu je označena linija streljanja. Pet metrov za njo je linija čakanja.
(2) Za linijo streljanja smejo le tekmovalci skupine, ki ta čas strelja.

9. člen

(1) Na sodnikov znak se tekmovalec z linije čakanja premakne na linijo streljanja. Na drugi sodnikov znak lahko tekmovalec prične s streljanjem. Čas za izstrelitev šestih puščic, kolikor se jih izstreli v eni seriji, je štiri minute.
(2) Konec streljanja oznani sodnik. Če tekmovalec izstreli puščico po znaku za konec streljanja, se mu črta najboljši zadetek serije. Tekmovalci se, na sodnikov znak, približajo tarčam, počakajo da se zapišejo rezultati in nato odstranijo puščice iz tarče.

10. člen

Tekmovalci začnejo s streljanjem z najkrajše razdalje. Ko vsi tekmovalci končajo s streljanjem na razdalji, se prestavita linija streljanja in čakanja na naslednjo razdaljo.

11. člen

Poleg strelišča, kjer poteka tekmovanje, je pripravljeno tudi pomožno strelišče za pripravo za nastop.

12. člen

Vrstni red tekmovalcev določi organizator.