KONČNE DOLOČBE

34. člen

Pred tekmovanjem se izvrši kontrola lokostrelske opreme.

35. člen

(1) Na lokih ne sme biti merilnih naprav posebnih oznak ali drugih mehanskih pripomočkov.
(2) Sodniki lahko izločijo vso opremo, ki ogroža varnost tekmovalcev.

36. člen

Vodja ekipe se lahko proti sklepu sodnikov pritoži glavnemu sodniku. Glavni sodnik skliče vse sodnike in organizatorja tekmovanja, ki odločijo o pritožbi. O končni odločitvi obvesti ekipo glavni sodnik.

37. člen

Če se za neko kategorijo prijavijo manj kot trije tekmovalci, se ta kategorija ukine. Prijavljeni tekmovalci se pridružijo starejši skupini. Ženske se lahko pridružijo tudi moškim v isti starostni skupini.

*Meta je fiksno stojalo za lice s tarčami