POKALI IN PRIZNANJA

31. člen

Pri KLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

32. člen

Pri TLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

33. člen

Za prehodni pokal ZLATA PUŠČICA se potegujejo rodovi. Za izračun uvrstitve štejejo točke prvo uvrščenega člana rodu v vsaki kategoriji. Prehodni pokal dobi rod v trajno last po treh zaporednih uvrstitvah na prvo mesto v skupni uvrstitvi rodov.