Razpis

Rod Tršati Tur vas vabi na lokostrelsko tekmovanje Zlata puščica. Tekmovanje bo potekalo v soboto, 7. oktobra 2023, na strelišču Koseze v Ljubljani.

Na Zlati puščici tekmujejo tekmovalci v štirih kategorijah KLD MČ in KLD GG, ter PP+ kategoriji TLD ženske in TLD moški. Vsak udeleženec tekmuje sam.

Tekmovanje poteka v treh delih, rodove ki se bodo prijavili na akcijo bomo obvestili kdaj naj pridejo na strelišče (prednost pri izbiri termina imajo rodovi izven Ljubljane). Začetek tekmovanja bo v soboto, 7. 10. 2023, ob 9.00 na strelišču Koseze. Zaključek pa je predviden do 16.00.
Štartnina na udeleženca znaša 8€ in vključuje našitek, malico, nagrade, medalje in stroške organizacije.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na naši spletni strani: https://trsati-tur.si/zlata-puscica/#prijava.

Rok prijav, ki velja s plačilom štartnine, je sobota, 23. 9. 2023. Po zaprtju prijav in na dan tekmovanja prijav ne sprejemamo! Prijave so omejene na 120 udeležencev.

Štartnino nakažete na:
Društvo tabornikov Rod Tršati Tur, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
TRR: SI56 0201 7001 2006 283
namen: Rod ali Ime priimek – ZP 2023
sklic: 00 02-davčna številka rodu

Dodatne informacije lahko dobite na naši spletni strani  oz. pri vodji tekmovanja:
Karin Lazić, 031 859 277, karin.lazic@gmail.com