RED IN DISCIPLINA

24. člen

Prepovedano je na tekmovalnih stezah in kjerkoli drugje napeti lok s puščico, ki ni usmerjena v tarčo.

25. člen

Prepovedano je streljati puščice v zrak.

26. člen

Prepovedano je prestopiti tekmovalno linijo, če ni za to dan znak. Pri TLD stojijo vsi člani ekipe za strelcem, dokler ta ne izstreli vseh svojih puščic.

27. člen

Tekmovalcem in gledalcem je prepovedano zadrževanje v območju streljanja.

28. člen

Tekmovalec ne sme izstreliti puščice v smeri tarče, če v vidnem polju v smeri streljanja opazi živo bitje, čeprav ima za strel dovoljenje sodnika.

29. člen

Ker je za dobro streljanje potrebna zbranost, je prepovedano glasno govorjenje ali povzročanje drugega nemira. Vodje ekip so dolžni skrbeti za disciplino v svojih ekipah.

30. člen

(1) Organizator tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost tekmovalcev.
(2) Z dobro vidnimi oznakami mora zavarovati proge in strelišče. Poskrbeti mora za zadostno število rediteljev.
(3) V primeru, da tekmovalec krši pravila o varnosti, ki jih določa organizator, lahko le-ta tekmovalca diskvalificira. Za morebitne posledice v tem primeru odgovarja tekmovalec sam oz. polnoletna odgovorna oseba iz društva tekmovalca.