SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Tekmuje se v dveh discisplinah:
– klasična lokostrelska disciplina (v nadaljevanju: KLD)
– taborniško lovska disciplina (v nadaljevanju: TLD)

2. člen

(1) Lokostrelskega tekmovanja se lahko udeležijo vsi člani članov Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZTS).
(2) Udeleženci morajo imeti veljavne taborniške in zdravstvene izkaznice.

3. člen

Tekmovalno opremo si priskrbijo udeleženci tekmovanja sami, oziroma njihova društva. Vsako društvo mora imeti vsaj en komplet opreme (lok, najmanj 6 puščic in ustrezno zaščitno lokostrelsko opremo) na kategorijo v katerem ima tekmovalce.

4. člen

V vseh disciplinah se strelja instinktivno. Dovoljene so vse vrste lokov (tudi compound), vendar ti ne smejo biti opremljeni z merilnimi napravami ali drugimi pripomočki, ki bi lahko služili za merjenje. Vse puščice posameznega tekmovalca morajo biti enako dolge in ne smejo imeti lovske konice.

5. člen

Razpis tekmovanja mora iziti vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Prijave, razvrščene po kategorijah morajo prispeti najkasneje 5 dni pred pričetkom tekmovanja.