TABORNIŠKO LOVSKA DISCIPLINA

13. člen

V tej kategoriji tekmujejo tekmovalci od 16 leta dalje (koledarsko leto).

14. člen

Tekmovanje je posamično. Tekmovalci iz različnih društev so razporejeni v skupine, ki jih določi organizator. Prav tako določi organizator tudi vodjo skupine.

15. člen

(1) Tekmovalci streljajo na 12 met*, ki so razporejene po terenu.
(2) Skupine tekmovalcev hodijo od mete* do mete* po vrstnem redu, s tem, da vsaka skupina prične pri drugi meti in obhodi ves krog.

16. člen

Vsak tekmovalec izstreli na vsako meto* po 3 puščice iz različnih razdalj. Iz vsake razdalje tekmovalec izstreli po eno puščico. Razdalje niso znane in jih mora tekmovalec oceniti sam. Vrstni red ni pomemben.

17. člen

(1) Mete* so lahko razporejene tako, da jih zakrivajo naravne ovire.
(2) Organizator lahko postavi tudi še druge ovire. Določeni so lahko tudi različni strelni položaji.
(3) Prepovedano je odstranjevati ovire pred tarčo ali lomiti veje.

18. člen

Strelni položaji za vsako tarčo so označeni s količkom, zabitim v tla, in s številko oz. vrstnim redom streljanja. Tekmovalec se mora z eno nogo obvezno dotikati količka.

19. člen

Zadetke beleži za celo skupino praviloma vodja skupine. V primeru spora se pokliče sodnika na progi.

20. člen

Mete* so razvrščene po terenu takole:
– tri lica z 12 tarčami premera 20 cm – strelna razdalja od 5 do 15 m
– tri lica s 4 tarčami premera 40 cm – strelna razdalja od 10 do 20 m
– tri lica s tarčo premera 60 cm – strelna razdalja od 15 do 25 m
– tri lica s tarčo premera 80 cm – strelna razdalja od 20 do 30 m

21. člen

(1) Na licih, kjer je več tarč, se te nahajajo druga nad drugo. Če so štiri, potem strelja tekmovalec vse puščice v eno od tarč.
(2) Pri tarčah premera 20 cm so le-te postavljene na meto* v štirih navpičnih kolonah po tri. Tu tekmovalec strelja vsako puščico v svojo tarčo in sicer prvo puščico v zgornjo tarčo, drugo v tarčo pod njo in tretjo puščico v spodnjo tarčo, vse v isto kolono.

22. člen

Tarča je sestavljena iz rumene merilne pike, ki šteje 5 točk in iz še štirih krogov. Vsi ostali krogi so črne barve njihova vrednost pa pada od notranjega proti zunanjemu krogu od 4 do 1 točke.

23. člen

Vsak tekmovalec ima svoj lok in puščice. Puščice morajo biti označene.