Pojdi nižje po strani

Novice

razpis

Rod Tršatega Tura vas vabi na lokostrelsko tekmovanje Zlata puščica. Tekmovanje bo potekalo v soboto, 5. oktobra 2019, na strelišču Koseze v Ljubljani.

Na Zlati puščici tekmujejo tekmovalci v štirih kategorijah, MČ-ji in GG-ji, ter PP+ ločeno po spolu. Vsak udeleženec tekmuje sam.

Začetek tekmovanja bo v soboto, 5.10.2019, ob 9.00 na strelišču Koseze. Zaključek pa je predviden do 16.00.
Štartnina na udeleženca znaša 8€ in vključuje našitek, topli obrok, nagrade, medalje in stroške organizacije.

Rok prijav, ki velja s plačilom štartnine, je četrtek, 3. 10. 2019. Po zaprtju prijav in na dan tekmovanja prijav ne sprejemamo!

Štartnino nakažete na:
Društvo tabornikov Rod Tršati Tur, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
TRR: 02017 – 0012006283
namen: Rod ali Ime priimek – ZP 2019
sklic: 00 02-davčna številka rodu

Dodatne informacije lahko dobite na naši spletni strani  oz. pri vodji tekmovanja:
Klemen Furlan, 051 221 097, klemenfurlanf@gmail.com.

 

Prijava

Tekmovalci:

* Če niste prejeli potrditvenega e-maila, preglejte vsiljeno/spam pošto.

Propozicije

1. člen

Tekmuje se v dveh discisplinah:
– klasična lokostrelska disciplina (v nadaljevanju: KLD)
– taborniško lovska disciplina (v nadaljevanju: TLD)

2. člen

(1) Lokostrelskega tekmovanja se lahko udeležijo vsi člani članov Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZTS).
(2) Udeleženci morajo imeti veljavne taborniške in zdravstvene izkaznice.

3. člen

Tekmovalno opremo si priskrbijo udeleženci tekmovanja sami, oziroma njihova društva. Vsako društvo mora imeti vsaj en komplet opreme (lok, najmanj 6 puščic in ustrezno zaščitno lokostrelsko opremo) na kategorijo v katerem ima tekmovalce.

4. člen

V vseh disciplinah se strelja instinktivno. Dovoljene so vse vrste lokov (tudi compound), vendar ti ne smejo biti opremljeni z merilnimi napravami ali drugimi pripomočki, ki bi lahko služili za merjenje. Vse puščice posameznega tekmovalca morajo biti enako dolge in ne smejo imeti lovske konice.

5. člen

Razpis tekmovanja mora iziti vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Prijave, razvrščene po kategorijah morajo prispeti najkasneje 5 dni pred pričetkom tekmovanja.

6. člen

(1) Strelišče za KLD je razdeljeno na pasove, ki so široki vsaj dva metra.
(2) Na koncu vsakega pasu stoji tarča. Na njej je lice premera 80 cm, katerega središče je 130 cm oddaljeno od tal. Lice mora ustrezati mednarodnim pravilom FITA.

7. člen

(1) Tekmovalci so razdeljeni po starosti.
(2) V prvi kategoriji so tekmovalci stari 6 do 10 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 5, 7.5, 10 in 12.5 metrov.
(3) V drugi kategoriji so tekmovalci stari 11 do 15 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 12.5, 15, 17.5 in 20 metrov.
(4) Če tekmovalec s katerekoli razdalje zadane 0 točk, se zanj tekmovanje zaključi.

8. člen

(1) Na začetku strelnega pasu je označena linija streljanja. Pet metrov za njo je linija čakanja.
(2) Za linijo streljanja smejo le tekmovalci skupine, ki ta čas strelja.

9. člen

(1) Na sodnikov znak se tekmovalec z linije čakanja premakne na linijo streljanja. Na drugi sodnikov znak lahko tekmovalec prične s streljanjem. Čas za izstrelitev šestih puščic, kolikor se jih izstreli v eni seriji, je štiri minute.
(2) Konec streljanja oznani sodnik. Če tekmovalec izstreli puščico po znaku za konec streljanja, se mu črta najboljši zadetek serije. Tekmovalci se, na sodnikov znak, približajo tarčam, počakajo da se zapišejo rezultati in nato odstranijo puščice iz tarče.

10. člen

Tekmovalci začnejo s streljanjem z najkrajše razdalje. Ko vsi tekmovalci končajo s streljanjem na razdalji, se prestavita linija streljanja in čakanja na naslednjo razdaljo.

11. člen

Poleg strelišča, kjer poteka tekmovanje, je pripravljeno tudi pomožno strelišče za pripravo za nastop.

12. člen

Vrstni red tekmovalcev določi organizator.

13. člen

V tej kategoriji tekmujejo tekmovalci od 16 leta dalje (koledarsko leto).

14. člen

Tekmovanje je posamično. Tekmovalci iz različnih društev so razporejeni v skupine, ki jih določi organizator. Prav tako določi organizator tudi vodjo skupine.

15. člen

(1) Tekmovalci streljajo na 12 met*, ki so razporejene po terenu.
(2) Skupine tekmovalcev hodijo od mete* do mete* po vrstnem redu, s tem, da vsaka skupina prične pri drugi meti in obhodi ves krog.

16. člen

Vsak tekmovalec izstreli na vsako meto* po 3 puščice iz različnih razdalj. Iz vsake razdalje tekmovalec izstreli po eno puščico. Razdalje niso znane in jih mora tekmovalec oceniti sam. Vrstni red ni pomemben.

17. člen

(1) Mete* so lahko razporejene tako, da jih zakrivajo naravne ovire.
(2) Organizator lahko postavi tudi še druge ovire. Določeni so lahko tudi različni strelni položaji.
(3) Prepovedano je odstranjevati ovire pred tarčo ali lomiti veje.

18. člen

Strelni položaji za vsako tarčo so označeni s količkom, zabitim v tla, in s številko oz. vrstnim redom streljanja. Tekmovalec se mora z eno nogo obvezno dotikati količka.

19. člen

Zadetke beleži za celo skupino praviloma vodja skupine. V primeru spora se pokliče sodnika na progi.

20. člen

Mete* so razvrščene po terenu takole:
– tri lica z 12 tarčami premera 20 cm – strelna razdalja od 5 do 15 m
– tri lica s 4 tarčami premera 40 cm – strelna razdalja od 10 do 20 m
– tri lica s tarčo premera 60 cm – strelna razdalja od 15 do 25 m
– tri lica s tarčo premera 80 cm – strelna razdalja od 20 do 30 m

21. člen

(1) Na licih, kjer je več tarč, se te nahajajo druga nad drugo. Če so štiri, potem strelja tekmovalec vse puščice v eno od tarč.
(2) Pri tarčah premera 20 cm so le-te postavljene na meto* v štirih navpičnih kolonah po tri. Tu tekmovalec strelja vsako puščico v svojo tarčo in sicer prvo puščico v zgornjo tarčo, drugo v tarčo pod njo in tretjo puščico v spodnjo tarčo, vse v isto kolono.

22. člen

Tarča je sestavljena iz rumene merilne pike, ki šteje 5 točk in iz še štirih krogov. Vsi ostali krogi so črne barve njihova vrednost pa pada od notranjega proti zunanjemu krogu od 4 do 1 točke.

23. člen

Vsak tekmovalec ima svoj lok in puščice. Puščice morajo biti označene.

24. člen

Prepovedano je na tekmovalnih stezah in kjerkoli drugje napeti lok s puščico, ki ni usmerjena v tarčo.

25. člen

Prepovedano je streljati puščice v zrak.

26. člen

Prepovedano je prestopiti tekmovalno linijo, če ni za to dan znak. Pri TLD stojijo vsi člani ekipe za strelcem, dokler ta ne izstreli vseh svojih puščic.

27. člen

Tekmovalcem in gledalcem je prepovedano zadrževanje v območju streljanja.

28. člen

Tekmovalec ne sme izstreliti puščice v smeri tarče, če v vidnem polju v smeri streljanja opazi živo bitje, čeprav ima za strel dovoljenje sodnika.

29. člen

Ker je za dobro streljanje potrebna zbranost, je prepovedano glasno govorjenje ali povzročanje drugega nemira. Vodje ekip so dolžni skrbeti za disciplino v svojih ekipah.

30. člen

(1) Organizator tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost tekmovalcev.
(2) Z dobro vidnimi oznakami mora zavarovati proge in strelišče. Poskrbeti mora za zadostno število rediteljev.
(3) V primeru, da tekmovalec krši pravila o varnosti, ki jih določa organizator, lahko le-ta tekmovalca diskvalificira. Za morebitne posledice v tem primeru odgovarja tekmovalec sam oz. polnoletna odgovorna oseba iz društva tekmovalca.

31. člen

Pri KLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

32. člen

Pri TLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

33. člen

Za prehodni pokal ZLATA PUŠČICA se potegujejo rodovi. Za izračun uvrstitve štejejo točke prvo uvrščenega člana rodu v vsaki kategoriji. Prehodni pokal dobi rod v trajno last po treh zaporednih uvrstitvah na prvo mesto v skupni uvrstitvi rodov.

34. člen

Pred tekmovanjem se izvrši kontrola lokostrelske opreme.

35. člen

(1) Na lokih ne sme biti merilnih naprav posebnih oznak ali drugih mehanskih pripomočkov.
(2) Sodniki lahko izločijo vso opremo, ki ogroža varnost tekmovalcev.

36. člen

Vodja ekipe se lahko proti sklepu sodnikov pritoži glavnemu sodniku. Glavni sodnik skliče vse sodnike in organizatorja tekmovanja, ki odločijo o pritožbi. O končni odločitvi obvesti ekipo glavni sodnik.

37. člen

Če se za neko kategorijo prijavijo manj kot trije tekmovalci, se ta kategorija ukine. Prijavljeni tekmovalci se pridružijo starejši skupini. Ženske se lahko pridružijo tudi moškim v isti starostni skupini.

*Meta je fiksno stojalo za lice s tarčami

Rezultati

Rezultati KLD MČ

 

Ime in priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m skupaj Mesto
Nejc Trakoštanec RSR 52 45 41 34 172 1
Leon Abram Cesar RSR 45 46 40 35 166 2
Filip Trdina RMR 49 46 28 33 156 3
Tilen Primožič RSR 52 48 39 14 153 4
Tomi Slavec RSR 43 35 29 22 129 5
Aljaž Kočevar RMR 46 42 28 11 127 6
Vid Valant RTT 36 40 27 20 123 7
Žana Dim RMR 47 25 27 17 116 8
Žan Florjančič RMR 40 36 27 12 115 9
Mitja Anzelj RMR 49 30 18 0 97 10
Iza Dim RMR 33 24 10 22 89 11
Voranc Trdina RMR 45 7 23 12 87 12
Manca Glušič RMR 20 44 15 1 80 13
Ruben Cvikl RTT 34 27 7 10 78 14
Jon sajović RBS 17 22 18 8 65 15
Leja Ajdišek RMR 32 32 0 0 64 16
Vita resnik RBS 51 12 0 0 63 17
Lovro Kastelic RMR 27 15 14 0 56 18
Tine Kočevar RMR 28 20 6 0 54 19
Franja Razinger RTT 13 18 16 7 54 20
Gaja proj slatner RBS 28 11 8 2 49 21
Tinkara Kartuš Vavtar RMR 37 1 9 0 47 22
Blaž Valant 16 19 12 0 47 23
Lovro Debevec RMR 24 19 0 0 43 24
Dora Lesar RTT 23 9 0 0 32 25
Chris Pavlica Moseley RTT 13 6 9 2 30 26
Lovro Krajnc čosić RBS 20 3 2 0 25 27
Titan Cvikl RTT 13 2 0 0 15 28

 

Rezultati KLD GG

Ime in priimek Rod 12.5 15 17.5 10 Skupaj Mesto
Maruša Bizjak RSR 50 56 48 41 195 1
Luka Pleško RR 52 50 47 42 191 2
Žiga Rupnik Fatur RSR 49 46 31 33 159 3
Jure Gracar RMR 41 33 40 39 153 4
Aljaž Škrabolje RSR 42 42 21 36 141 5
Klemen Bergoč RSR 44 28 34 34 140 6
Ajda Višček RMR 36 34 33 28 131 7
Maša Zidar RMR 28 29 42 25 124 8
Lana Zidar RMR 30 43 37 13 123 9
Lev Berginc RBS 38 24 21 26 109 10
Tevž Žagar RBS 23 26 43 17 109 11
Lan Samsa RSR 31 37 18 11 97 12
Leon Černjak RR 29 22 21 22 94 13
Pavel Prevec RTT 36 27 13 18 94 14
Klemen Mežnar RSR 21 33 7 28 89 15
Veronika Urbančič RSR 17 31 19 21 88 16
Jure Mlasko Ukročena Maribor 21 27 20 12 80 17
Miha Jelinčič RBS 29 14 8 27 78 18
Mark Božič RMR 29 14 18 14 75 19
Nikola Muševič RSR 24 30 8 11 73 20
Jon Šef RTT 6 24 18 22 70 21
Ivan Hubert RBS 31 12 6 19 68 22
Tim Čekada RSR 26 20 21 0 67 23
Ula Zidar RMR 17 16 17 17 67 24
Arne Repovš RR 12 13 30 7 62 25
Eleonora Casagrande RBS 13 13 25 10 61 26
Žiga Poročnik RSR 25 12 14 6 57 27
Anže Gorenc RTT 4 31 14 6 55 28
Gašper Tomažin RR 21 21 11 0 53 29
Urban Dremelj RBS 15 9 5 23 52 30
Lan Ferbežar RTT 27 13 7 5 52 31
Žiga Preinfalk RR 27 14 6 4 51 32
Neli Zorenč RMR 26 7 10 4 47 33
Brin Ranvihar RTR 16 6 13 10 45 34
Aljaž Miklič RR 13 11 14 6 44 35
Adam Pust Laibegović RMR 2 6 28 8 44 36
Žan Drobež RBS 6 9 14 14 43 37
Matija Jamnik RBS 18 25 0 0 43 38
Zarja Bergoč RSR 25 16 1 0 42 39
Mia Barone RSR 22 15 5 0 42 40
Eva Dim RMR 2 27 6 1 36 41
Gal Rogelj RR 2 14 2 16 34 42
Urban Tominšek RTT 24 10 0 0 34 43
Jan Pastar RBS 13 18 0 0 31 44
Alja Poniž RBS 15 8 4 4 31 45
Hana Finkšt RTR 9 5 6 5 25 46
Maks Žižić RTT 13 9 0 0 22 47
Julij jakob meško RBS 11 2 1 7 21 48
uroš adamovic RBS 1 8 2 7 18 49
Nik Sol Černjak RR 2 13 0 0 15 50
Svit Potič RBS 15 0 0 0 15 51
Andraž Lečnik RBS 15 0 0 0 15 52
Tamara Jurjevec RTR 13 0 0 0 13 53
Tjaša Adamovič RBS 10 1 1 0 12 54
Maj Kastelic RTT 12 0 0 0 12 55
Tian Živec RBS 2 7 0 0 9 56
0 0 0 6 6 57
Ema Del Fabro RBS 5 0 0 0 5 58

 

 

Rezultati TLD Moški

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Roman Pleško RR 15 14 12 10 10 15 12 12 9 13 13 8 143 1
Andrej Tratar RMR 10 13 14 8 8 10 10 10 5 12 10 7 117 2
David Kos RMR 10 13 6 11 0 4 14 12 4 3 11 7 95 3
Žan Novak RMR 10 7 11 10 5 12 2 8 1 4 10 5 85 4
Jan Vidrih RMR 10 9 3 4 3 10 8 13 3 7 8 7 85 5
Jože Vidrih RMR 5 7 10 11 4 6 12 10 4 3 3 9 84 6
Matej Kragelj RTT 10 12 2 4 9 2 12 6 4 2 11 6 80 7
Jan Vodnik RR 7 11 4 2 7 6 6 5 8 7 10 6 79 8
Matej Peterlin RMR 11 10 3 8 3 8 0 10 1 4 10 2 70 9
Uroš Božič RMR 6 7 5 5 0 8 4 10 0 8 10 6 69 10
Rok Roškar Ukročena Maribor 5 6 5 1 11 5 2 2 6 6 2 4 55 11
Žan Stubelj RR 8 6 2 0 4 0 6 7 6 2 9 2 52 12
Klemen Janeš RMR 0 0 7 10 9 0 7 2 0 3 1 6 45 13
Timotej Črešnjar Gorjup Ukročena Maribor 3 3 0 3 2 6 0 0 0 1 0 0 18 14

 

Rezultati TLD Ženske

 

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Polonca Tratar Božič RMR 7 4 9 7 7 12 11 11 4 8 11 10 101 1
Irena Mavrič Pleško  RR 11 0 5 6 7 13 10 9 2 11 7 14 95 2
Sara Mežnar RSR 5 12 9 7 6 6 7 4 6 8 3 8 81 3
Špela Šepič RDV 9 11 2 2 9 4 0 6 0 1 6 10 60 4
Lea Morano RSR 3 2 7 5 4 7 7 6 6 7 0 2 56 5

Rezultati KLD MČ

Ime in priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m skupaj
1 Nikola muševič RSR 52 48 42 41 183
2 jure gracar RMR 49 49 40 42 180
3 tadej rajer RMR 53 40 46 37 176
4 Tevž Kirn RSR 54 39 45 37 175
5 Žiga Rupnik Fatur RSR 53 50 32 34 169
6 zarja bergoč RSR 38 42 36 35 151
7 Tevž Sirnik RSR 43 42 25 34 144
8 jakob kašič RMR 45 36 26 35 142
9 anja mirtič RMR 50 45 27 18 140
10 sana sporer RMR 39 44 37 18 138
11 urban zupan RBS 51 38 37 10 136
12 matevž klančar RMR 45 41 35 14 135
13 saš david purič RSV 48 40 23 13 124
14 neli zorenč RMR 49 22 24 21 116
15 tevž žagar RBS 30 27 23 34 114
16 Leonardo potočnik RSV 33 33 30 15 111
17 luka seketin primc RSR 40 38 29 3 110
18 eva dim RMR 46 39 16 0 101
19 taras kovač RSV 35 27 27 11 100
20 anja krštinc RMR 45 23 10 15 93
21 Jon Šef RTT 43 37 0 0 80
22 Jaka mlač RSV 32 28 8 11 79
23 iza dim RMR 40 15 20 0 75
24 teja gregorčič RMR 47 12 13 0 72
25 ajda krštinc RMR 20 29 14 7 70
26 Jakob Ivanič RTT 48 19 0 0 67
27 lan leskovšek RSV 32 19 5 5 61
28 matija jamnik RBS 24 14 20 2 60
29 tadej schrader RSV 34 2 0 16 52
30 zala novak RMR 8 12 15 17 52
31 Oskar Kuzman RTT 52 0 0 0 52
32 Brin Debevec RTT 24 25 0 0 49
33 mitja anzelj RMR 16 20 10 0 46
34 melina kovačič RSV 16 12 17 1 46
35 Svit Miklavčič RSV 35 2 9 0 46
36 tian spreitzer RBS 32 3 6 4 45
37 Tim Podobnik RSV 16 8 11 8 43
38 Urban Tominšek RTT 29 12 0 0 41
39 Leja Ajdišek RMR 28 12 0 0 40
40 marko engelman RSV 0 20 17 0 37
41 žan ahačič RMR 17 15 5 0 37
42 tian živec RBS 24 13 0 0 37
43 Ayisha Ivanič RTT 28 0 0 0 28
44 Alex Grilc RTT 4 9 0 0 13

Rezultati KLD GG

Ime in priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1 Jure Škantar KR 37 49 42 31 159
2 Maruša Bizjak RSR 48 46 43 17 154
3 david kos RMR 49 34 35 33 151
4 lea novak RMR 39 42 41 19 141
5 žan novak RMR 50 33 36 18 137
6 Oliver Casagrande RBS 50 32 29 17 128
7 bor mikič KR 32 35 38 21 126
8 tilen jeršin RMR 45 22 23 33 123
9 patrik grebenc RMR 39 34 27 21 121
10 Gaj lasic RaR 49 31 26 12 118
11 Luka Pleško RR 43 30 35 9 117
12 domen brcar RMR 32 45 22 12 111
13 lea morano RSR 46 24 12 16 98
14 Tim kovačič RaR 54 14 24 2 94
15 lev berginc RBS 33 25 18 18 94
16 maša zidar RMR 33 23 22 15 93
17 Klemen bergoč RSR 43 28 20 0 91
18 luca slosar RSR 25 35 23 5 88
19 ajda višček RMR 36 32 6 6 80
20 Izidor Tominšek RTT 25 21 15 18 79
21 Lars johan kvartenik RBS 23 27 9 14 73
22 aljaž škrabolje RSR 41 8 21 1 71
23 katalena pogorelčnik RJZ 39 22 5 4 70
24 Borut Ujčič RSR 39 7 11 10 67
25 Tia lamovšek RR 32 11 6 16 65
26 Ruben Novak RTT 36 28 0 0 64
27 zoja eva bartolj RMR 30 11 11 9 61
28 jerca klančar RMR 8 16 34 1 59
29 Tin opaškar RBS 22 20 14 0 56
30 Lan Ferbežar RTT 30 11 3 11 55
31 Gaja knego RR 21 20 0 10 51
32 Petja konjajev RČM 20 3 15 6 44
33 Arne repovš RR 25 8 0 7 40
34 roman šajn RSR 22 0 5 10 37
35 Luka Urbanč RBS 13 10 10 4 37
36 špela kresevič frank RSR 31 4 0 0 35
37 Megi lopuh RSR 14 14 0 6 34
38 tisa biček RBS 13 7 6 0 26
39 Aljaž škrinjar RR 11 14 0 0 25
40 Zala vajgl RR 12 8 2 0 22
41 Gašper tomažin RR 6 15 0 0 21
42 Maj Kastelic RTT 10 7 3 0 20
43 Leon černjak RR 0 13 0 7 20
44 Inja Udovč RBS 13 1 0 6 20
45 Aljaž miklič RR 6 1 8 1 16
46 žan drobež RBS 5 0 7 0 12
47 Gal Rogelj RR 0 10 0 0 10
48 Maks Žižič RTT 4 5 0 0 9
49 sara novak RSR 9 0 0 0 9
50 Vito savandič RR 4 2 0 0 6

Rezultati TLD Moški

Ime in priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ
1 andrej tratar RMR 11 11 8 12 10 11 13 11 13 13 12 10 135
2 robert kumer RMR 4 9 9 2 10 7 12 10 9 6 4 11 93
3 jože vidrih RMR 8 7 7 10 8 9 6 12 7 6 7 4 91
4 Žan stubelj RR 11 2 5 12 7 6 12 9 3 3 8 7 85
5 Matej Čibej RDV 1 4 6 4 7 7 7 1 8 11 11 4 71
6 Janez Adamič RTT 0 6 4 5 5 10 8 4 6 1 2 14 65
7 Jan vodnik RR 9 9 1 10 0 2 12 2 3 1 7 7 63
8 Tim Pavlič Vasiljevič RDV 0 3 4 3 7 4 5 8 7 3 3 8 55
9 uroš božič RMR 2 3 6 0 4 12 7 3 3 3 3 5 51
10 Luka banič RTR 6 2 0 0 3 2 5 2 5 5 12 1 43
11 Luka Vrečar RDV 4 9 0 4 4 1 6 1 4 0 1 1 35
12 Luka Lajovic RDV 6 0 6 3 5 1 1 1 2 0 2 3 30
13 domen gozdanovič RSV 4 6 0 0 0 3 1 1 5 0 0 4 24
14 Kostja Keržan Kuzman RDV 1 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 3 12

Rezultati TLD Ženske

Ime in priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ
1 polonca tratar božič RMR 10 7 6 3 6 9 9 9 9 7 10 5 90
2 sara mežnar RSR 0 2 3 1 9 7 2 7 3 1 4 9 48
3 iza mlakar ZR 1 7 7 8 4 6 1 2 0 1 0 5 42
4 ema levec ZR 5 2 2 4 1 1 2 0 1 3 0 4 25
5 andreja mršnik RSR 2 1 6 4 2 1 1 0 2 0 2 4 25

Rezultati KLD MČ

Mesto Ime Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj
1. OŽBEJ SADAR BEVC RMR 53 46 36 18 153
2. ANJA MIRTIČ RMR 46 47 29 18 140
3. SANA SPORER RMR 48 37 27 25 137
4. JURE GRACAR RMR 55 39 17 22 133
5. Leon Svit Černjak RR 45 34 29 17 125
6. JAKOB KAŠIČ RMR 42 43 34 5 124
7. TIM KOTAR KOPLAN RMR 46 33 22 20 121
8. NIK KOTAR KOPLAN RMR 44 34 22 21 121
9. Vito Savandic RR 48 23 12 28 111
10. EVA DIM RMR 39 40 11 16 106
11. Aljaž Škrinjar RR 40 37 13 13 103
12. Črt Vasja Pekarovič RPK 34 31 9 15 89
13. NELI ZORENČ RMR 28 18 24 18 88
14. Nejc Jevnikar RPK 40 35 12 0 87
15. MATEVŽ KLANČAR RMR 45 18 8 0 71
16. ZALA NOVAK RMR 28 27 7 6 68
17. Kolja Starovojtov RPK 22 26 6 2 56
18. Jure Milijevič RPK 19 12 18 4 53
19. Nik Sol Černjak RR 27 11 5 1 44
20. Gaja Knego RR 21 7 0 4 32
21. Zala Vajgl RR 19 8 2 1 30
22. Tijo Leventič RPK 9 9 5 0 23
23. Živa Vajgl RR 18 0 4 0 22
24. Blaž Lazar RTT 11 2 9 0 22
25. Tia Rea RTT 0 8 0 0 8
26. Gašper Tomažin RR 0 0 0 0 0
27. Anže Gorenc RTT 10 0 5 0 15
28. Purnima Gomboc RTT 0 0 0 0 0
29. Mina Pavlin RR 0 0 0 0 0

Rezultati KLD GG

Mesto Ime Priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1. ŽAN NOVAK RMR 51 54 42 37 184
2. Domen Pavačič RPK 44 44 41 40 169
3. DAVID KOS RMR 45 39 32 22 138
4. GAL UTENKAR RMR 44 36 29 19 128
5. MIHA PRIJATELJ RMR 28 38 39 13 118
6. Miki Muševič RSR 45 40 15 18 118
7. TILEN JERŠIN RMR 43 22 24 27 116
8. Robi Praprotnik RPK 34 39 21 20 114
9. ANA PETRINIČ RMR 43 29 39 0 111
10. ANA ZIDAR RMR 44 17 23 25 109
11. Manca Prosen RSR 36 36 22 11 105
12. Špela Kresevič Frank RSR 38 34 20 10 102
13. LEA NOVAK RMR 44 27 21 10 102
14. Oliver Casagrande RBS 48 35 12 7 102
15. MARKO HLEBEC RMR 43 16 24 15 98
16. GAŠPER SADAR BEVC RMR 39 27 21 7 94
17. Lea Morano RSR 22 28 26 16 92
18. DOMEN BRCAR RMR 21 36 21 12 90
19. Luca Slosar RSR 35 25 9 21 90
20. LEJLA MAJKIĆ RMR 38 26 17 6 87
21. Borut Ujčič RSR 39 23 6 17 85
22. TAJA KRAŠEVEC RMR 29 23 16 14 82
23. Roman Šajn RSR 27 33 8 13 81
24. Polona Zadnik RSR 27 27 12 14 80
25. LANA ZIDAR RMR 37 27 1 15 80
26. AJDA VIŠČEK RMR 38 28 10 2 78
27. Tia Lamovšek RR 40 23 1 10 74
28. LINA KIRM RMR 32 17 14 8 71
29. Grega Lečnik RBS 36 21 6 0 63
30. MAŠA ZIDAR RMR 28 23 11 0 62
31. Tin Opaškar RBS 21 9 10 21 61
32. ZOJA EVA BARTOLJ RMR 20 24 1 12 57
33. Izidor Tominšek RTT 32 3 16 4 55
34. Lan Ferbežar RTT 25 13 0 6 44
35. EMA KRMC RMR 24 9 4 6 43
36. Pia Maglovski RR 10 19 3 11 43
37. JERCA KLANČAR RMR 32 6 0 1 39
38. Sara Saftič RSR 22 9 6 0 37
39. Ruben Rožen Turnšek RTT 33 3 0 0 36
40. Maj Evon Ažman RTT 13 7 10 0 30
41. Katka Slosar RSR 9 15 1 4 29
42. Maks Žižič RTT 16 2 0 9 27
43. Dan Artič RTT 14 6 0 4 24
44. Amadej Žigon RTT 17 3 0 0 20
45. Maj Kastelic RTT 16 0 0 4 20
46. LOVRO GRM RMR 17 1 0 0 18
47. Anže Gorenc RTT 10 0 5 0 15
48. Kaja Stanič RBS 6 6 0 0 12
49. Ruben Novak RTT 9 0 3 0 12
50. Klara Prem Cerar RTT 0 7 5 0 12
51. Maruša Makota RTT 9 0 0 0 9
52. Tia Rea RTT 0 8 0 0 8

Rezultati TLD Moški

Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. ANDREJ TRATAR RMR 12 10 9 8 9 7 9 10 10 11 9 10 114
2. JOŽE VIDRIH RMR 7 6 13 9 11 7 8 9 6 8 4 12 100
3. PETER KRAŠEVEC RMR 6 3 10 12 8 10 8 12 6 8 7 6 96
4. Matej Kragelj RTT 6 7 9 7 12 5 6 8 8 9 7 9 93
5. ROBI KUMER RMR 9 8 9 6 8 7 13 8 3 4 7 11 93
6. Jan Vodnik RR 3 2 6 4 10 6 4 6 8 12 10 12 83
7. Jani Majes RPE-J 6 0 7 11 9 3 12 9 4 4 6 9 80
8. JAN VIDRIH RMR 7 8 6 1 6 7 12 5 6 5 2 9 74
9. Janez Adamič RTT 1 10 1 5 9 6 3 7 3 9 1 8 63
10. Žan Stubelj RR 2 2 11 4 4 7 2 6 6 10 4 3 61
11. Aljaž Pohlin RBS 0 3 2 5 0 2 0 8 2 7 7 4 40

Rezultati TLD Ženske

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. JASNA SMREKAR RMR 4 0 3 4 0 3 8 1 2 2 0 2 29
2. Nika Vidnjevič RBS 0 3 0 2 2 7 2 2 0 0 0 8 26

Rezultati KLD MČ

Mesto Ime Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj
1 Gal Utenkar RMR 53 48 53 40 194
2 Jaša Kraševec RMR 49 46 44 37 176
3 Miha Prijatelj RMR 49 46 41 33 169
4 Tim Kotar Koplan RMR 45 40 32 32 149
5 Gal Gazvoda RMR 42 48 30 19 139
6 Matic Kavčič RTR 38 43 24 16 121
7 Nik Kotar Koplan RMR 48 35 26 10 119
8 Ruben Sterle Novak RTT 38 32 30 17 117
9 Anja Mirtič RMR 38 33 12 14 97
10 Sana Sporer RMR 40 31 3 15 89
11 Maj Ažman RTT 12 35 25 15 87
12 Nevan Vimos Kocbek RTR 40 24 6 16 86
13 Žiga Perše RTR 37 33 15 1 86
14 Jan Bevk RTR 32 29 8 11 80
15 Jakob Kašič RMR 30 19 15 7 71
16 Lovro Grm RMR 25 25 12 5 67
17 Eva Dim RMR 20 20 0 0 40
18 Gašper Sadar Bevc RMR 0 0 0 0 0
19 Nejc Ulčar Koprivšek RTR 0 0 0 0 0
20 Ožbej Sadar Bevc RMR 0 0 0 0 0

 

Rezultati KLD GG

Mesto Ime Priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1 Domen Pavačič RPK 53 42 45 39 179
2 Jan Vidrih RMR 49 43 29 36 157
3 Robert Kumer RMR 48 44 32 28 152
4 Jure Škantar KR 50 41 36 17 144
5 Taja Kraševec RMR 47 40 30 18 135
6 Žan Novak RMR 44 34 28 14 120
7 Ana Zidar RMR 36 34 27 19 116
8 Luka Tomšič RBS 35 39 26 10 110
9 Tilen Jerčin RMR 31 32 22 19 104
10 Robi Praprotnik RPK 36 14 12 32 94
11 Maša Zidar RMR 37 19 1 36 93
12 Jure Prijatelj RMR 41 29 15 7 92
13 Lejla Majkič RMR 29 31 7 6 73
14 Marko Hlebec RMR 34 19 8 9 70
15 Timotej Gregorič RPK 22 14 9 19 64
16 Ana Petrinič RMR 34 22 8 0 64
17 Eva Kašič RMR 20 17 24 1 62
18 Lana Zidar RMR 18 31 11 0 60
19 Zoja Eva Bartolj RMR 35 13 3 2 53
20 Adrian Mir Ban RTR 18 16 7 0 41
21 Izidor Tominšek RTT 17 16 7 0 40
22 Jaša Kert Pust RTR 20 14 1 2 37
23 Nika Škodič RTT 15 14 5 0 34
24 Grega Pandel RPK 19 6 6 0 31
25 Jerca Klančar RMR 20 2 0 3 25
26 Neža Slabe RTT 17 0 0 5 22
27 Maša Lipiča RTR 13 7 0 0 20
28 Nina Kert Pust RTR 3 0 12 0 15
29 Pika Kogoj RTR 0 4 2 2 8
30 Vivian Ferrari RTT 6 0 0 0 6
31 Luka Banič RTR 0 0 0 0 0
32 Lev Ogrin RBS 0 0 0 0 0
33 Žan Šinkovec RBS 0 0 0 0 0
34 Laura Sozi RTR 0 0 0 0 0

 

Rezultati TLD Moški

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1 Andrej Tratar RMR 9 9 12 8 8 5 10 8 10 9 5 9 102
2 Ralf Pančur RMR 7 11 7 0 5 12 6 11 12 8 9 6 94
3 Žan Stubelj RR 5 6 6 8 6 1 10 9 9 7 7 6 80
4 Jože Vidrih RMR 4 9 4 10 5 9 3 6 7 5 3 7 72
5 Matej Kragelj RTT 6 9 6 9 7 2 4 7 4 4 5 0 63
6 Peter Kraševec RMR 7 11 6 4 2 0 0 8 6 4 4 8 60
7 Uroš Božič RMR 3 0 3 5 4 2 8 5 5 6 4 1 46
8 Tim Pavlič Vasilijevič RDV 1 2 3 2 6 3 3 7 3 4 8 4 46
9 Jan Vodnik RR 2 0 10 1 2 0 1 3 7 9 0 7 42
10 Luka Banič RTR 1 0 6 5 3 4 1 2 2 3 7 0 34
11 Janez Adamič RTT 8 7 0 0 0 0 1 0 9 2 4 0 31
12 Matej Nučuč RHV 0 3 1 2 7 3 0 0 11 0 1 0 28
13 Luka Lajovic RDV 5 0 0 0 2 0 1 0 6 0 5 0 19
14 Kostja Keržan Kuzman RDV 0 2 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 12
15 Matej Bej RDV 1 0 1 1 4 1 1 0 3 0 0 0 12
16 Blaž Pirnat RHV 0 0 4 1 0 1 1 0 3 0 0 0 10
17 Jakob Škerl RBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Rezultati TLD Ženske

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1 Polonca Tratar Božič RMR 9 7 7 8 12 8 9 9 10 8 4 6 97
2 Danaja Škafar Milek RDV 0 2 0 2 0 4 0 8 0 2 2 6 26
3 Petra Kirič RDV 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6

Rezultati KLD MČ

Mesto Ime Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj
1. Domen Pavačič RPK 50 50 52 36 188
2. Zoja Eva Bartoli RMR 51 40 36 32 159
3. Robi Praprotnik RPK 42 41 31 44 158
4. Miha Prijatelj RMR 49 40 27 26 142
5. Nika Škodič RTT 41 29 36 30 136
6. Jaša Kraševec RMR 40 38 30 27 135
7. Ema Škerl RaR 49 37 34 12 132
8. Adrian Pohl RTT 48 31 21 30 130
9. Mark Šteblaj RPK 46 33 36 9 124
10. Filip Puklavec RaR 38 35 21 27 121
11. Tim Kotar Koplan RMR 43 40 20 16 119
12. Gašper Sadar Bevc RMR 50 32 19 17 118
13. Svit Lampe RTT 39 38 13 19 109
14. Izidor Tominšek RTT 40 39 14 16 109
15. Tina Kalčič RMR 48 33 9 15 105
16. Patrik Lampe RTT 39 19 16 27 101
17. Jerca Klančar RMR 46 31 15 4 96
18. Maša Zidar RMR 43 32 16 4 95
19. Lana Zidar RMR 34 36 18 4 92
20. Zar Marolt RTT 30 19 19 21 89
21. Lucija Burja RaR 26 25 18 15 84
22. Katja Gorenc RMR 40 22 8 0 70
23. Ožbej Sadar Bevc RMR 17 25 25 2 69
24. Tina Grabnar RaR 24 18 10 16 68
25. Tim Kovačič RaR 34 21 12 0 67
26. Liza Macedoni RaR 16 21 5 9 51
27. Nik Kotar Koplan RMR 35 7 1 0 43
28. Zarja Smolič RTT 32 10 0 0 42
29. Alja Jereb RTT 15 0 8 1 24

Rezultati KLD GG

Mesto Ime Priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1. Žan Novak RMR 43 43 32 21 139
2. Robi Kumer RMR 52 38 38 10 138
3. Jure Škantar KR 47 45 24 15 131
4. Jon Opažkar RBS 38 36 33 5 112
5. Matevž Bibič RTT 48 45 0 17 110
6. Jan Vidrih RMR 36 31 34 7 108
7. Ana Zidar RMR 37 38 20 12 107
8. Jure Prijatelj RMR 33 33 21 6 93
9. Nika Drobne RMR 43 24 10 12 89
10. Taja Kraševec RMR 34 24 27 0 85
11. Rok Rajer RMR 38 18 20 6 82
12. Marko Hlebec RMR 34 27 9 11 81
13. Ana Petrnič RMR 39 27 6 2 74
14. Lejla Majkič RMR 39 23 4 6 72
15. Žak Šinkovec RBS 46 24 2 0 72
16. Eva Kašič RMR 34 30 5 2 71
17. Tadej Kokanovič RBS 22 21 9 12 64
18. Gašper Kreft RPK 43 17 0 0 60
19. Goro Modic RTT 29 18 0 0 47
20. Matic Čeh RPK 11 12 14 5 42
21. Lev Ogrin RBS 24 7 9 0 40
22. Hana Renko RTT 6 17 0 16 39
23. Klemen Lapanja RPK 6 9 20 4 39
24. Loti Rozman RTT 37 2 0 0 39
25. Grega Pandel RPK 13 15 1 2 31
26. Nuka Grom RTT 18 5 0 7 30
27. Brina Lekše RTT 25 5 0 0 30
28. Lara Pust RTT 5 17 0 6 28
29. Ambrož Okorn RTT 15 7 0 0 22
30. Fedja Lah RTT 3 11 0 0 14

Rezultati TLD Moški

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. Ralf Pančur RMR 8 9 10 11 15 3 9 11 14 11 0 12 113
2. Andrej Tratar RMR 12 8 10 9 12 8 11 4 9 11 7 5 106
3. Matej Pavlin RTT 11 9 6 10 9 8 9 10 14 13 0 6 105
4. Matej Kragelj RTT 6 5 7 0 12 9 11 7 12 9 7 9 94
5. Peter Kraševec RMR 11 8 9 3 10 11 6 4 4 4 12 4 86
6. Tim Tomaž Štolfa RPK 0 4 6 3 8 8 8 6 10 2 1 5 61
7. Uroš Božič RMR 10 4 2 0 6 1 8 6 11 7 3 3 61
8. Jan Vodnik RR 6 0 6 1 5 4 4 11 6 5 3 6 57
9. Jakob Škerl RBS 3 4 5 4 5 3 6 3 8 6 1 5 53
10. Andrej Rahne RPK 0 5 4 8 10 3 2 12 1 2 3 2 52
11. Maj Vogrinčič RBS 7 5 4 8 3 5 4 5 3 4 0 2 50
12. Mark Furtuna RPK 0 6 5 0 5 8 9 3 4 5 0 2 47
13. Miha Novak RUK 5 0 7 3 0 1 5 2 5 6 3 8 45
14. Janez Adamič RTT 7 0 3 0 10 3 2 6 4 5 3 0 43
15. Gašper Bokal RR 0 6 0 1 5 2 1 1 6 4 1 2 29

Rezultati TLD Ženske

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. Polonca Tratar Božič RMR 8 3 8 0 6 2 12 2 10 12 0 3 66
2. Ana Kovačič RMR 4 0 3 0 5 0 4 0 4 1 0 6 27

Rezultati KLD MČ

Mesto Ime Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj
1. Jure Prijatelj RMR 51 40 38 40 169
2. Eva Kašič RMR 51 42 35 31 159
3. Ambrož Okorn RTT 48 32 38 28 146
4. Loti Rozman RTT 43 26 27 35 131
5. Grega Pandel RPK 44 37 22 18 121
6. Lana Zidar RMR 42 38 17 23 120
7. Hana Renko RTT 31 41 25 23 120
8. Marko Hlebec RMR 25 35 27 31 118
9. Paskal Kurent Lebar RTT 37 33 25 14 109
10. Miha Prijatelj RMR 32 29 5 28 94
11. Izidor Tominšek RTT 32 27 14 13 86
12. Mark Šteblaj RPK 35 30 11 0 76
13. Pika Kogoj RTR 34 12 14 9 69
14. Jan Prijatelj RMR 37 8 13 3 61
15. Karin Lazič RTT 27 17 3 10 57
16. Tine Zupanc RTT 24 20 13 0 57
17. Andraž Klipšteter RTR 34 14 9 0 57
18. Jon Cvetko RMR 20 19 9 0 48
19. Zoja Eva Bartolj RMR 27 13 0 4 44
20. Fedja Lah RTT 19 10 8 6 43
21. Tim Kotar Koplan RMR 25 14 1 0 40
22. Katja Gorenc RMR 8 13 0 17 38
23. Ožbej Sadar Bevc RMR 22 13 0 0 35
24. Gašper Sadar Bevc RMR 7 17 3 0 27
25. Zigi Omerzel RTT 10 6 6 0 22
26. Nik Kotar Koplan RMR 10 7 4 0 21
27. Šana Trček RPK 8 4 3 5 20
28. Lovro Grm RMR 8 4 0 0 12
29. Rebeka Kotar RTT 7 5 0 0 12
30. Anže Kovač RMR 0 0 0 0 0
31. Nina Kert Pust RTR 0 0 0 0 0

Rezultati KLD GG

Mesto Ime Priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1. Maj Vogriničič RBS 50 31 28 10 119
2. David Kos RMR 45 33 26 11 115
3. Luka Pislak RTR 21 29 30 28 108
4. Robi Kumer RMR 31 30 26 14 101
5. Jakob Blatnik RBS 43 24 10 17 94
6. David Česek RBS 40 22 11 20 93
7. Maj Peterle RMR 34 25 19 8 86
8. Matevž Bibič RTT 30 32 14 5 81
9. Jan Vidrih RMR 36 29 12 0 77
10. Ana Zidar RMR 32 28 8 6 74
11. Blaž Turk RMR 29 19 22 3 73
12. Žan Novak RMR 28 18 22 2 70
13. Domen Hočevar RMR 42 13 7 6 68
14. Martin Slak RMR 36 13 19 0 68
15. Taja Kraševec RMR 33 29 2 4 68
16. Rok Rajer RMR 46 13 6 0 65
17. Gašper Kreft RPK 34 22 8 0 64
18. Klemen Lapanja RPK 35 14 0 0 49
19. Lea Stražišar RTR 24 17 0 6 47
20. Lara Zidar RMR 24 18 4 0 46
21. Luka Gorenc RMR 44 0 0 0 44
22. Bor Pangeršič RTR 16 14 9 3 42
23. Vid Grozdanov RTR 25 2 7 2 36
24. Martin Mandelj RTT 15 9 8 3 35
25. Žan Lašič RTT 15 9 7 3 34
26. Žiga Debevec RSV 8 16 10 0 34
27. Matija Petrovič RSV 14 3 4 0 21
28. Jaša Kert Pust RTR 5 10 0 2 17
29. Tjaša Jankovič RST 9 6 0 0 15
30. Lan Pavletič RSV 13 0 0 0 13
31. Ana Šteblaj RPK 11 0 0 0 11
32. Domen Kotar RTT 2 8 0 0 10
33. Matic Čeh RPK 0 5 3 0 8
34. Tadej Kavčič RPK 0 0 0 0 0
35. Mark Kosina RPK 0 0 0 0 0
36. Kajetan Moravec Cvelbar RSV 0 0 0 0 0

Rezultati TLD Moški

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. Andrej Tratar RMR 4 11 10 8 5 7 7 7 7 9 7 11 93
2. Matic Šabec RKV 5 7 6 5 8 9 10 6 14 7 6 8 91
3. Aljoša Gerželj RKV 5 3 12 5 6 3 10 8 2 4 9 8 75
4. Sandi Gulje RKV 9 3 9 6 9 0 9 8 5 8 3 2 71
5. Dejan Pangerc RKV 2 5 6 6 10 3 7 10 7 9 1 4 70
6. Miha Uhelj RKV 5 7 8 0 3 5 10 5 10 3 3 4 63
7. Ralf Pančur RMR 1 7 7 5 10 4 7 3 3 5 4 5 61
8. Peter Kraševec RMR 4 7 10 4 7 5 2 5 0 14 2 0 60
9. Jože Vidrih RMR 4 2 4 2 5 6 13 7 7 7 2 0 59
10. Sašo Petrovič RKV 0 4 2 11 3 7 10 2 1 3 5 5 53
11. Matej Kragelj RTT 1 0 9 10 5 3 2 5 3 7 5 2 52
12. Blaž Črep RKV 0 0 10 6 5 1 5 2 4 8 6 3 50
13. Martin Podbregar RKV 4 5 2 2 5 0 6 6 2 9 0 7 48
14. Uroš Božič RMR 3 3 3 1 7 5 5 1 0 4 5 5 42
15. Jure Tumpej RST 3 7 0 0 0 4 3 0 4 7 3 1 32
16. Gašper Tumpej RST 4 4 4 0 0 0 4 6 2 4 2 1 31
17. Žiga Rugelj RKV 0 0 0 2 3 1 5 4 0 12 1 3 31
18. Luka Lajovic RDV 1 1 6 0 0 0 5 3 0 9 1 2 28
19. David Sekirnik RTR 1 2 2 5 3 2 1 2 0 4 3 0 25
20. Rok Pandel RPK 0 5 0 8 0 0 4 0 0 4 3 0 24
21. Gregor Kovač RST 3 1 3 2 0 0 0 2 0 6 6 0 23
22. Tim Pavlič Vasiljevič RDV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Rezultati TLD Ženske

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. Polonca Tratar Božič RMR 5 6 7 3 5 2 8 7 3 9 10 0 65
2. Ana Kovačič RMR 2 5 0 5 0 2 9 2 11 0 5 2 43
3. Pija Šarko RKV 4 0 8 1 4 2 5 3 0 0 0 0 27
4. Laura Kotar RMR 0 4 0 0 0 2 4 1 3 0 4 2 20
5. Neža Kapelj RKV 2 0 4 3 3 1 2 0 0 0 3 0 18
6. Petra Kirič RDV 0 2 4 0 1 2 1 0 2 2 0 0 14
7. Danaja Škafar Milek RDV 2 0 0 1 1 0 0 0 0 8 0 1 13